Linea Halı

Garanti Şartları

  • Garanti süresi malın teslim tarihinden başlar ve 2 yıldır.
  • Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Linea Halı San. Ve Tic.Ltd. Şti. garantisi kapsamındadır.
  • Malın garanti süresi içermesinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı değiştirilen parça bedeli yada başka herhangi bir ad altında hiç bir ücret talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.
  • Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre malı ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olması durumunda malın satıcısı, bayi acentesi, temsilciliği, bayiliği, ihtiyaçları veya imalatçıdan birisine bildirim tamirinden itibaren başlar. Malın arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde imalatçı üretici ve ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
  • Tüketicinin onarım haklarını kullanmamasına rağmen malın: tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren belirtilen garanti süresi içerisinde kalmak kaydıyla 1 yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya aynı arızanın 4'den fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 6'dan fazla olması unsurlarının yanı sıra; bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması Tamiri için gereken azami sürenin aşınması, 
  • Firmanın servis istasyonunun, mevcut olması durumunda sırayla satıcı bayi. acentesi, temsilciliği, ithalatçısı ve imalatçısından birinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığını belirlenmesi durumunda tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel bildirmesi temin edilebilir.
  • Malın kullanma kılavuzunda yer alan kusurlara aykırı kullanılmamasından kaynaklanan arızadan garanti kapsamı dışındadır.
  • Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar iş Sanayi ve Ticaret Bakanlığı  tüketicinin ve rekabetin korunması genel müdürlüğüne başvurulabilir.